+48 608 312 366

ul. Leśna 24

76-002 Łazy

Polska


REGULAMIN

   Regulamin Ośrodka Wypoczynkowego Jaroszowiec powstał, aby zapewnić spokojny i bezpieczny pobyt dla wszystkich Gości Ośrodka. Ze względu na powyższe liczymy na Państwa współpracę w jego przestrzeganiu.

   Warunkiem rezerwacji pobytu w OW Jaroszowiec jest wpłacenie równowartości 30% kwoty wartości pobytu na konto Ośrodka niezwłocznie po dokonaniu rezerwacji. W przypadku braku zaksięgowania wpłaty do końca następnego dnia roboczego po dokonaniu rezerwacji zastrzegamy sobie prawo do jej anulowania. Pozostałe 70% należności za zamówiony pobyt oraz opłatę miejscową (klimatyczną) pobieramy w dniu przyjazdu. Nie dokonujemy zwrotu zadatku z tytułu rezygnacji z rezerwacji lub z pobytu. Jeżeli rezerwacja została dokonana na dany okres, a z przyczyn od Ośrodka niezależnych zostaje skrócona, Gość pokrywa cały koszt pobytu. Wpłata opłaty za pobyt, jak i wcześniejsza wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.

   W przypadku pobytu w domkach kategorii A, B i C:
 - pobierana jest za opłata w wysokości 2,40 PLN za kW/h za energię elektryczną zużytą zgodnie ze wskazaniem licznika,
- w dniu przyjazdu pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 300 PLN,
Kaucja jest zwracana w dniu wymeldowania Gościa, po sprawdzeniu stanu wyposażenia i urządzeń technicznych w zajmowanym przez niego domku. Z kaucji może zostać pobrana kwota za zużycie energii elektrycznej. 

   Doba zaczyna się od godziny 16:00 a kończy o godzinie 10:00. Za przedłużenie pobytu do godz. 15:00 pobierana jest opłata w wysokości 1/2 stawki dobowej według obowiązującego cennika. Za przedłużenie pobytu powyżej godz. 15:00 pobierana jest opłata w wysokości stawki dobowej według obowiązującego cennika. Ośrodek zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu poza pierwotnie umówiony termin.

   Osoby nie będące Gośćmi Ośrodka (nie przebywające na wczasach w Ośrodku) nie mogą przebywać dłużej niż do godziny 22:00. Przebywanie osoby nie będącej Gościem Ośrodka po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego domek lub pokój na odpłatne dokwaterowanie takiej osoby, według cen obowiązujących w dniu dokwaterowania.

   Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za utracone pieniądze, kosztowności i inne przedmioty wartościowe, jeśli nie zostały oddane do depozytu w recepcji Ośrodka. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie samochodu i/lub innego pojazdu należącego do Gości Ośrodka ani za pozostawione w nim mienie.

   Parkowanie na terenie Ośrodka możliwe jest tylko w miejscach do tego wskazanych. Parking Ośrodka jest ogrodzony, częściowo monitorowany i niestrzeżony. Na każdy domek dopuszczalne jest parkowanie na terenie Ośrodka jednego samochodu bezpłatnie. Za każdy kolejny samochód pobierana jest opłata w wysokości 20 PLN / doba.

   Na terenie Ośrodka obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00 - 6:00. W godzinach ciszy nocnej Goście Ośrodka powinni zachowywać się tak, aby nie zakłócać spokoju innym Gościom. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa zabronione jest używanie grzałek, grzejników, żelazek i innych urządzeń nie stanowiących wyposażenia domków i/lub pokojów Ośrodka.

   Ze względu na komfort Gości Ośrodka obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu we wszystkich pomieszczeniach Ośrodka. Ośrodek może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza powyższe zasady. Ośrodek może odmówić przyjęcia Gości, którzy podczas wcześniejszego pobytu rażąco naruszyli regulamin, wyrządzając szkodę na mieniu Ośrodka lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników Ośrodka lub innych osób przebywających na terenie obiektu.

   Spożywanie posiłków odbywa się w stołówce Ośrodka w ustalonych godzinach.

   Nie należy zmieniać ustawienia wyposażenia pokoi bez zgody personelu Ośrodka. Gość Ośrodka ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia i zniszczenia przedmiotów stanowiących wyposażenie pokojów i terenu Ośrodka powstałe z jego winy bądź osób go odwiedzających. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu domku / pokoju, po wcześniejszej konsultacji, Gość zostanie obciążony kosztami naprawy. Recepcja wydaje tylko jeden klucz z brelokiem środka do domku / pokoju. Za zgubienie klucza opłata wynosi 50 PLN.

   Dopuszczalny jest pobyt psów na terenie Ośrodka za dodatkową opłatą w wysokości 35 PLN za dobę. Obowiązuje bezwzględny zakaz samowolnego biegania psów po terenie Ośrodka i załatwiania się zwierząt na terenie Ośrodka. W domku może przybywać tylko jeden pies. 
   Sprzątanie domków / pokoi na życzenie Gości po uprzednim zgłoszeniu w recepcji.
   W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług świadczonych przez Ośrodek Gość proszony jest o niezwłoczne zgłoszenie zastrzeżeń personelowi Ośrodka.

   Fakt zakwaterowania w Ośrodku jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na utrwalanie wizerunku Gości Ośrodka na fotografiach, publikacjach, portalach internetowych i nagraniach filmowych i wykorzystywanie utrwalonych materiałów w celach promocyjnych Ośrodka.
   
   Ośrodek jest inkasentem opłaty miejscowej (klimatycznej), zgodnie z art. 17 ust.1 pkt.1, ust.2 i art. 19 pkt.1 lit.b i pkt.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2014r. poz.849 ze zm.). oraz Uchwałą Rady Gminy Mielno, opłata pobierana jest przez Ośrodek w momencie zakwaterowania.